Nőnek lenni Indiában

A pénisz temploma Indiában. Kámaszútra

Az indiai családmodell kifelé zárt, az indek magánélete, öltözködése szemérmes. Az ősi India szexuális nyitottságát a templomok erotikus szobrai [5] Khadzsuráhó is bizonyítják. Az utazásairól ismert Ibn Battútaakinek az útleírásai az indiai történetírás számára is nagy jelentőséggel bírnak, leveleiben a pénisz temploma Indiában ben tett utazását Khadzsuráhóba.

Feljegyzései szerint a templomokat tömegek látogatták, az emberi szexust az istenek áldásos tevékenységének tartották. A hinduizmus alapvető forrásai a védák Védaazaz tudás.

Nem egy ember alkotása, hanem évezredek során formálódó hittételek összessége. Kámadévát[6] a szerelem istenét a védikus korban a kozmikus vágy vagy a teremtőerő megtestesülésének gondolták, olyasvalaminek, ami elsőként bontakozott ki a mindent megelőző káoszból, s létével megalapozta a teremtés további aktusait.

A pénisz temploma Indiában vonzó ifjú lénnyé vált, aki szerelemhozó virágnyilakat lövöldöz: íja cukornádból van, a pénisz temploma Indiában húrt egymásba kapaszkodó méhek alkotják. Az istenek egy alkalommal rávették Kámadévát, hogy gerjessze fel Sivában a felesége, Párvati [7] iránti vágyat.

Indiai pénisz a templomban

Isteni ölelkezésük ezer éven át tartott. Egy szolgájuk kileste őket, és lehozta a földre a szeretkezés tudományát. Az emberi szexualitás és örömszerzés útmutatója ősi műfaj az indiai kultúrában.

péniszek hypospadias után melyik péniszt preferálják a nők

Százezer fejezetben írta elő számukra, hogyan tartsák meg parancsolatait. A legősibb ismert írásba foglalása ezeknek a legenda szerint: Manu Szvájambhuvaa legendás bölcsnek, Brahmá isten fiának műve, aki a dharmára vonatkozó törvények egy részét rögzítette; Brihaszpati műve, ő az arthára vonatkozóakat gyűjtötte össze; a káma törvényeit pedig Nandin Mahádéva írta le ezer fejezetben.

Mahádéva művének ötszáz fejezetre rövidített változata Uddálaka fia, Svétakétu Auddálaka, a Kr. A mű még így is nagyon terjedelmes volt, ezért a Páncsálabeli Bábhravja újabb átdolgozást készített fejezetben.

erekciós növény a pénisz erekcióval emelkedik fel

Az ő kivonatos alkotását később újra és újra feldolgozták és tömörítették. E sokféle szerző sokféle eredetű munkáját fűzte egybe végül Vátszjájana, ez lett a legismertebb és legáttekinthetőbb indiai tankönyv a szerelmi tudományokról.

Hogyan lehet elveszíteni egy erekciót 55 évesen

Vátszjájana, miért szeretik a a pénisz temploma Indiában a péniszt egyébként nőtlen visszavonultságban élt, úgy tartotta, hogy az elmúlt korok összes szexuális ismereteinek összeállítása, számára egyfajta meditáció és elmélkedés Istenről. Az egyik ilyen vélemény szerint különös, hogy Vátszjájana korában a nők kiszolgáltatottak és jogfosztottak voltak, a mű mégis ennek a ténynek ellentmondva királynőként mutatja be őket.

A férfiakat a műben úgy látjuk, mint akiknek egyetlen vagy legfőbb törekvése, hogy a nőket az aktusok során a legteljesebb nemi gyönyörhöz segítsék. A korabeli tudományos értekező próza ezt a nyelvet használta. A teljes szanszkrit szöveg alapján készült angol fordítás -ban jelent meg először az akkori Benáreszben ma: Varánasziújabb kutatások szerint meglehetősen szabadon értelmezve a szöveget.

Ezt a mérvadó angol fordítást követi a Baktay Ervin által létrehozott mű. Egyes források feltételezik, hogy a magyar kiadásban -ban először megjelent könyv német fordításokat is felhasznál, [9] sőt van egy olyan szakasz benne, amely a szanszkrit szövegben nem fordul elő. Az eredeti szöveg legelterjedtebb fordítása Sir Richard Burton [11] világutazó nevéhez fűződik, aki indiai útja során fedezte fel a Kámaszútra szövegét. Simon Róbert és más orientalisták kutatásai szerint a fordítás több ember nevéhez kötődik.

Kámaszútra

Burton stilizálta a könyvet és megszervezte a magánkiadást. Nyomtatásban a Káma-Szútra -ban jelent meg. Ebből az angol nyelvű változatból fordították le több nyelvre, mellőzve az eredeti szöveget. A szanszkrit nyelvet abban a korban már holt nyelvként tartották számon. Baktay Ervin -ban fordította le magyarra, a könyv ezer példányban jelent meg.

Nőnek lenni Indiában

A kor prűd szelleme miatt csupán egyéni megrendelésre lehetett kapni, és postai kézbesítéssel jutott el az olvasókhoz. Ez a könyv jelentős mértékben támaszkodik Vátszjájana alapvető elveire, ugyancsak Burton fordította le, két évvel a Kámaszútra kiadása után jelent meg, ben.

Hibák a Kámaszútra fordításában[ szerkesztés ] A Kámaszútra a mai napig több mint fordítást élt meg. Herman Tieken [megj 9] különös figyelmet fordított a könyvre, feltett szándéka volt utánajárni annak, hogy valójában mit is tartalmaz a mű.

További kritikai felülvizsgálatot kért. A nyelvészekben már addig is többször felmerült a gyanú, hogy a Kámaszútra többet jelent, mint egy erotikus felvilágosító mű. Az újbóli fordításokból kitűnt, hogy a szöveg parodisztikus politikai utalásokat a pénisz temploma Indiában elemeket tartalmaz.

Ezzel a teóriájával új értelmezést adott a Kámaszútrának. A pénisz temploma Indiában minél jobban megértse ezt a rejtélyt, több fordítást is ellenőrzött. A gond az volt, hogy a fordítók nem az eredeti mű alapján készítették az új változatot, hanem valamelyik korábbi fordítás alapján. A munka során a pénisz temploma Indiában idő után a jegyzetek, kiegészítések elvesztek vagy értelmezésük megváltozott.

Herman Tieken a Kámaszútrát először szanszkrit nyelvből hollandra fordította, hogy ezt a problémát feloldja. A teljes munka végére fejeződött be. Wendy Doniger több tévedést felfedezett a női erogén zónák ismertetése és a szexuális technikák terén. A mindennapi életre tanító könyvek közé tartozik, különböző témák szerint rendszerezve mutatja be a tanításokat.

A rendszerezés ebben a korban a politikai művek sajátossága volt. Gyakorlati tanácsokat ad, érzelemmentes formában. Baktay Ervin fordítása az alábbi hét részre osztja a gyönyörök könyvét. Általános kérdések[ szerkesztés ] Első fejezet. Jó tanácsok arra vonatkozólag, hogyan szerezzük meg a három legfontosabb földi értéket, a Dharmát, az Arthát és a Kámát, mindezekkel együtt elnyervén a Móksát, vagyis az újjászületésektől mentes állapotot.

Ha mindhárom érték egyaránt él bennünk, akkor a Dharma van a legfelső szinten, alatta az Artha, végül a Káma. A Királyoknál más a sorrend, náluk az Artha van legfelül, szintén változik a kéjhölgyeknél, akik foglalkozásuk miatt a Kámát teszik az első helyre. A Dharma mibenlétét az Upanisadok tárják elénk, [20] ösztönözve, hogy tartsuk be a parancsolatokat és áldozzunk az isteneknek. Az Artha a tudományok és művészetek elsajátítása, a vagyon, a barátok, a föld megszerzését és ezek megtartásának, gyarapításának módjait tanítja.

A pénisz temploma Indiában

A Férfi hímvesszők különböző a tapasztalt világfiak és a Káma-Szútra magyarázza. A hatvannégy művészet tanulmányozása: Részletesen leírja, hogy a fiatal leányoknak meghitt barátnőjük segítségével már korán el kell sajátítaniuk bizonyos művészeteket, de a hatvannégy művészetet egyedül kell megtanulniuk.

mutatják a férfi merevedését új az erekcióban

Úgymint az énekettáncotírásta rajzolást, a tetoválást stb. A világfi mindennapi élete, a ház vezetése, életmódja, szórakozásai. A nők osztályozása, barátnők és közvetítők. A szerelmi gyönyör[ szerkesztés ] Mogul nők táncolnak Második fejezet. A szerelmi gyönyör osztályozása a szeretkezés során, a méretek, a vágy foka, a szerelem a pénisz temploma Indiában, a szenvedély mértéke szerint történik.

Hogyan lehet elveszíteni egy erekciót 55 évesen - A pénisz temploma Indiában

A férfit és a nőt lingájuk [megj 10] illetve jónijuk [megj 11] alapján három csoportba oszthatjuk. Ezeket a csoportokat és különféle variációjukat mutatja be a fejezet.

Egyenlő és nem egyenlő kategóriákbanaz egyenlőek a legmagasabb egyesülési osztályba, míg a nem egyenlőek a legalacsonyabba tartoznak.

Kámaszútra — Wikipédia Indiai pénisz a templomban Az indiai családmodell kifelé zárt, az indek magánélete, öltözködése szemérmes. Az ősi India szexuális nyitottságát a templomok erotikus szobrai [5] Khadzsuráhó is bizonyítják. Az utazásairól ismert Ibn Battútaakinek az útleírásai az indiai történetírás számára is nagy jelentőséggel bírnak, leveleiben megörökítette ben tett utazását Khadzsuráhóba. Feljegyzései szerint a templomokat tömegek látogatták, az emberi szexust az istenek áldásos tevékenységének tartották.

Fontos téma a vágy keletkezésének módja és erőssége az aktus során. A szerelem különböző fajtái Négyféle módon jöhet létre szerelem : Megszokásból kialakuló szerelem, ami egy cselekvés állandó és folytonos gyakorlásából eredő ragaszkodás, a nemi közösülés megszokásából keletkező szerelem. Képzeletből támadt szerelem, ami kizárólag a gondolatokból ered.

Ilyen például a szenvedély, amit némely férfi, nő és a kasztráltak éreznek a szájközösülés iránt. Hitből keletkezett szerelem, ami két szerelmes kölcsönös ragaszkodása, mivel mindkét fél a másikban látja kiegészítő felét. Az ölelés négy fajtáját különböztetjük meg: érintkező, ölelő, dörzsölő és szorító ölelést.

ARTHUR KOESTLER: A LÓTUSZ ÉS A ROBOT (ELSŐ RÉSZ: INDIA)

Szuvarnanábha ezen kívül még a testrészek öleléséről ír. A csók a vágy gerjesztésére szolgál. Az első találkozásokkor mérsékelten alkalmazandó, de a későbbiekben minden fajtája mérték nélkül és gyakran javasolt. A csókot Vátszjájana szerint, a test következő részeire alkalmazhatjuk. A homlok, a szem, a a pénisz temploma Indiában orca, a nyak, a mell, a keblek, az ajak és a száj belsejére.

Nemcsak a test részei szerint, hanem a csókadás módjai szerint is megkülönböztetjük.